طنز

پسری در زیر نور ماه و در یک روز آفتابی در حال کشیدن نقاشی بود و از شیشه ی پاک و. پر گرد و غبار و شکسته ی پنجره ی خانه شان به باران نگاه می کرد و همانطور که دوان دوان نشسته بود و از برف سفید لذت می برد به آسمان آبی که مثل درخت سبز بود نگاه می کرد و با مداد سبز چمنی خود خورشید نقاشی خود را قهوه‌ای می کرد

محی‌‌الدین رجب‌زاده

+ نوشته شده توسط محی الدین رجب زاده در پنجشنبه هجدهم فروردین 1390 و ساعت 20:12 |